Welcome

Chào mừng bạn tới với trang Note của Nguyễn Anh Kiệt
Xin chào các bạn. Mình là Nguyễn Anh Kiệt, hiện đang học năm 4 ngành CNTT CLC chuyên ngành CNPM tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông. Mình tạo ra trang note này nhằm lưu lại những gì mình thấy hữu ích và mong muốn chia sẻ cho mọi người.
Mọi nội dung chia sẻ trên Note này đều được tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet, các bạn có thể chia sẻ lại nhưng nhớ hãy credit lại nguồn từ trang gốc nhé. Với những bài mình viết thì các bạn Credit tên mình là được
Nếu các bạn muốn kết nối với mình có thể thông qua các trang sau
English:
Hello everyone. I am Nguyen Anh Kiet, a 4th-year Software Engineering Student studying at the Posts and Telecommunications Institute of Technology. I created this page to store valuable content for you and am willing to share it with everyone.
The content of the note page is collected from many sources on the Internet, so if you share any content with another place, please remember to credit the ORIGINAL SOURCE. Some content is written by me so that you may credit my name, or my note page is enough.
If you want to connect with me, you can reach me through the contact information above.
Họ và tên (Name): Nguyễn Anh Kiệt
Năm sinh (Birth Year): 2002
Phone: +84784846686
CV (Tiếng Việt): https://kiet.edu.vn/
LinkedIn (English Resume): https://www.linkedin.com/in/nguyenanhkietnet/
Last modified 1mo ago