Hướng dẫn cài đặt NextDNS lên Mikrotik Router

Bước 1: Độp một tài khoản NextDNS nếu chưa có

Đăng kí ở đây https://nextdns.io/?from=9tsfv6bu giá 450K/năm, nhưng mà tạo nhiều profile, chia 2 - 3 đứa bạn xài chung cũng được

Setup mấy cái cơ bản thì các ông coi ở đây, bài này chỉ cách setup trên Mikrotik Router https://voz.vn/t/tat-tan-tat-ve-dich-vu-nextdns.522718/

Bước 2: Add NextDNS vào Mikrotik

Vào https://my.nextdns.io/ chuyển qua Tab Router, kéo xuống mục Mikrotik, copy mấy cái lệnh (Trừ mấy cái gạch đỏ) paste vào Terminal của Mikrotik

Không nên paste mấy cái lệnh static DNS, vì paste vào thì nó Auto xài Server anycast, trong khi ultralow xài sẽ ổn hơn về ping

Bước 3: Cấu hình con Mít thành DNS Server

Vào IP -> DNS -> Tick Allow Remote Request

Lưu ý: Ở mục Server, nên gõ 1.1.1.1 vào

Vào IP -> DHCP Server -> Network và gõ IP của Mikrotik vào mục DNS để DHCP tự động gán cho các thiết bị trong LAN

Nếu không truy cập được thì xem Mikrotik có bị sai giờ không, nếu có thì cấu hình NTP Client (Nên dùng IP) là được nhé

Lấy một thiết bị trong mạng chưa cài NextDNS, vào https://test.nextdns.io/ kiểm tra nếu ra DOH là OK

Last updated