Cách để có 1 tỉ Email

Hướng dẫn tạo số lượng cực lớn Email (Chỉ nhận, không gửi)

Nếu bạn cần một số lượng lớn Email để reg acc, thử tut trick này nọ các thứ, mà không muốn xài Gmail chính vì sợ spam, không muốn dùng các dịch vụ Mail Temp vì sợ không bảo mật

Chuẩn bị

  • 1 domain (.com .net .org) gì đó, mua ở đâu cũng được, cứ chỗ nào rẻ là quất, không nên xài Domain Free

  • 1 địa chỉ Email của bạn để nhận thư, bạn nên làm một cái mail khác để khỏi bị rác mail gốc

Thực hiện

Bước 1: Đăng kí 1 tài khoản ở cloudflare.com

Bước 2: Chọn Add a site, gõ cái domain của bạn vào, chọn gói Free rồi Next, nó sẽ cấp cho bạn 2 Nameserver có dạngXXX.NS.CLOUDFLARE.COM và YYY.NS.CLOUDFLARE.COM

Bước 3: Vào trang quản lí (Ở NƠI BẠN MUA DOMAIN), tìm mục Change Nameserver (NS) chọn Use my Nameserver và dán 2 cái mà Cloudflare đưa ở bước 2 vào, rồi bấm Check và đợi

Bước 4: Đợi có mail domain.com is now active on a Cloudflare Free plan là được

Bước 5: Vào Cloudflare => Website => Chọn domain bạn vừa add vào và chọn "Add records and enable"

Bước 6: Vào mục Route, chọn Add destination address, gõ Email bạn dùng để nhận thư vào và check mail Verify

Bước 7: Bật Catch-all address, chọn Send to an email: Mail cá nhân của bạn

Vậy là xong rồi

Bây giờ mọi địa chỉ email có đuôi @domaincuaban sẽ được chuyển tiếp thẳng về mail cá nhân của bạn

Lưu ý

  • Nếu sau này bạn muốn dùng một dịch vụ Email Domain khác: Google Workspace, Office 365, LarkSuite, Yandex, Zoho, ... thì các bạn vào Email => Email Routing => Settings => Start disabling để nó xoá record MX của Cloudflare đi rồi mới setup domain mới nhé

  • Sau khi thực hiện các bước này, thì domain của bạn được quản lí Record tại Cloudflare (Quản lí DNS Record chứ không phải quản lí domain nhé), nên nếu bạn cần trỏ domain về Hosting hay nơi nào khác thì cần vào Cloudflare trỏ, còn gia hạn & transfer thì vẫn thực hiện tại nơi bạn mua domain

Last updated